Jdi na obsah Jdi na menu

RODINA - FAMILIO

 


matka – patrino

otec – patro

syn – filo

dcera – filino

bratr – frato

sestra - fratino

strýc – onklo

teta – onklino

synovec – nevo

neteř – nevino

dědeček – avo

babička – avino

pradědeček – praavo

prababička - praavino

vnuk – nepo

vnučka – nepino

tchán – bopatro

tchyně – bopatrino

švagr - bofrato

švagrová - bofratino

zeť - bofilo

snacha - bofilino

 

 
Mi estas Petra.                    Já jsem Petra.
Tio estas mia familio.          To je moje rodina.
Tom estas mia frato.            Tom je můj bratr.
Mi havas fraton.                   Mám bratra.
Mi ne havas fratinon.           Nemám sestru.
Mia patrino laboras hejme, ŝi estas kudristino.      Moje matka pracuje doma, je švadlena.
Mia patro estas ŝoforo.         Můj otec je řidič.
Mia avo kaj avino estas pensiuloj.    Můj děda a babička jsou důchodci.